A távhőszolgáltatásról - közérthetően

 

"Semmilyen szél sem kedvező annak, aki nem tudja, milyen kikötőbe tart.”

(Seneca)

 

 Molnár György

okl. gépészmérnök

 A távhőszolgáltatásról - közérthetően

„… a távhőszolgáltatás nemzeti érték…”

 

Előszó

 

A folyamatos energia áremelések miatt a közvélemény és a médiák is sokat foglalkoznak a távfűtéssel, azon belül a legnagyobb távhő rendszerrel, a budapestivel. Sok nyilatkozat hangzik el szakemberek, politikusok részéről. Mindegyik tartalmazza az igazság morzsáit és akadnak mellébeszélések is, szép-számmal. Erről a témáról nem könnyű, nem is lehet átfogó, lényegre törő, hiteles képet adni - röviden. A távfűtésben Magyarországon bonyolult jogi, műszaki-gazdasági és tulajdon-viszonyok, gyakran egymással ellentétes, rosszul értelmezett üzleti érdekek játszanak meghatározó szerepet.

 

Az alcím idézet a FŐTÁV ZRt. honlapjáról, és igaz! Az ennek alátámasztására a honlapon a továbbiakban felsorolt néhány közhely, nem igazán bizonyító, meggyőző erejű. A ma divatos érvelés a távfűtés mellett helytálló lehetett úgy ötven évvel ez előtt, de ma már egészen más a helyzet, mint, ami akkor volt. (Heltai Jenőtől szabadon idézve:”… szép lány volt, úgy ötven évvel ezelőtt”.) A hanyatlás fő oka: a neoliberális gazdaságpolitika érzéketlensége a valós nemzeti érdekek, a társadalmi gondok, a közjó iránt, a mai valóság alapjait nélkülöző közgazdasági frázisok politikai célokat szolgáló szajkózása, azok szociológiai hatásainak figyelmen kívül hagyása. A hanyatláshoz nagyban hozzájárult a külföldi profit érdekek kritika nélküli kiszolgálása, a fogyasztók jelentős részének elszegényedése, fizetőképességének további csökkenése, a cseppet sem energiatakarékos épületek, az, hogy a műszaki és a kereskedelmi, hatékonyság egymással alig-alig van köszönő viszonyban.

 

A nem beavatott társadalom, - különösen a távfűtéses lakásokban lakó hőfogyasztók - ennél többet érdemelnének. Egyebek mellett azért is, mert a „szolgáltatás?” igénybevételével - ma már inkább csak a kiszolgáltatottság elszenvedésével, egy valóban nemzeti érték eltartását, működtetési lehetőségét vállalják, elviselik kényszerűen. Teszik ezt kevés jövedelemből, az elviselhetőség határait túllépő, büntetés számba menő, magas térítési díjak megfizetésével.

 

A távfűtés Magyarországon igazából mindig-is mostohagyermek volt: a távhő árak sohasem szolgálták a távhő versenyképességét. A villamos-energiával kapcsolt, de az egyszerű fűtőművekből történő távhőszolgáltatás életképességét is különösen a Skandináv országokban gyakorlati példák sokasága bizonyítja. A távhőtermelés elméleti műszaki-gazdaságossága önmagában nem elégséges a rendszer fenntartható működéséhez. Az ezzel összhangban lévő megfelelő árarányok kialakítása, megfelelő adópolitika, elsődlegesen a hőfogyasztói érdekeket képviselő pénzügyi, kereskedelmi gazdaságosság és a jó hatásfokú üzemeltetés is szükséges feltétele a rendszer életképességének. Az említett országokban valószínűleg mind ez a valóságos viszonyokkal összhangban működik, nálunk esetleg csak a műszaki hatékonyság, de az sem mindig!

 

 

A FŐTÁV ZRt. legnagyobb szolgáltató partnere a Budapesti Erőmű ZRt (az összes meglévő hőigény 60-65%-t szolgáltatja). A hőigények az elmúlt időszakban 40%-al csökkentek, aminek nagy részét az ipari hőigények csökkenése teszi ki. Elvileg ugyan lehetséges, de gyakorlatban nehezen megvalósítható a távfűtéses házak leválasztása a rendszerről. Ennek ellenére sok ház már levált a távfűtésről, még több (sajtó hírek szerint jelenleg 6000 lakás) meg szeretné tenni, de nincs hozzá elég ereje. Mindkét Cég jelentős mértékű korszerűsítéseket hajtott végre, első-sorban villamosenergia termelésen elérhető nyereségesség, de a szolgáltatás javítása érdekében is, mégis jelenleg a távfűtési hőigények inkább csökkennek, mint növekednek. Ez még örvendetes is lehetne, ha a takarékosabb gazdálkodás eredményezné, de sajnos nem erről van szó. A távfűtési rendszerről levált házak képviselői, korábban a ház szigetelésének javítása, egyedi gázfűtés bevezetése után rövid megtérülési idő utáni 40-60-%os költségcsökkenésről számoltak be a hő-díjak vonatkozásában. Az új építésű egyedi gázfűtésű lakások alapdíja 700-1000 Ft, ez nagyságrenddel kisebb, mint ugyan akkora távfűtéses lakásé. A gombamód szaporodó és a távfűtési körzetek mellett épülő lakóparkok a gáztüzelésű központi, illetve egyedi fűtést választják a távfűtés helyett, de ezen a területen is egyre több a fizetőképtelen hő-fogyasztó. Az elvileg lehetséges, de kieső piacbővítési lehetőségek is a távfűtési piac napjainkban történő szűkülését jelentik. Ismert tény: ami nem növekszik, az egy idő után visszafejlődik, megszűnik. Ezekkel a tényekkel szemben gyenge érvek, a FŐTÁV ZRT. kiadványiban olvasható, a lakóépületek rendszerről való leválását ellenző riogatások és a 3-8 % -os költség-csökkentések ígéretei, további lakossági áldozatvállalások árán. A lakossági ártámogatás mai rendszere megalázóan kevés a valós igényekhez képest - csepp a tengerben.

 

 

Ahhoz hogy a távhőszolgáltatást helyén és értékén lehessen kezelni, nem felesleges egy történeti áttekintés, néhány, alapvető fizikai, hőtani fogalom felfrissítése, az árak alakulásának áttekintése és kitekintés a nálunk fejlettebb távhő ellátással rendelkező országok gyakorlatára. Ezek minimális szintű ismerete nélkül nem érthető meg: miért hallatlanul igazságtalan, az hogy, a hőfogyasztók az indokolatlanul magas távhőárakban  fizetik meg a hőszolgáltató erőműveknek és a külföldi, illetve az önkormányzati tulajdonosoknak,  a villany üzletágon elért jelentős mértékű profitját, ahelyett, hogy az, a távhőt fogyasztó kiszolgáltatott helyzetű emberek érdekeit és a távfűtés fenntartható fejlődését-a, KÖZJÓT szolgálná.

 

 

 

 

Latest posts
Topic Last post
Gazdaság - Távfűtés / A távhőszolgáltatásról - közérthetően
Sat 16.05.2009 [01:10]

I. Történet II.Műszaki, gazdasági háttér III: A drága távhő okai. Kié a profit? IV. Külföldi kitekintés V. Kié legyen a profit? 
www.molnar.info=>GAZDASÁG=>A távhő szolgáltatásról közérthetően